wpdb2f3b02.png
mijn
Toneelsite
wp8bb697f2.png
wpccd9171a_0f.jpg
wpd10d557a.png
Wanneer trouw je nou met mijn vrouw

Gerard de Jong, een psychiater, wil gaan scheiden van zijn vrouw Annet. Vooruitlopend op de scheiding heeft hij alvast zijn nieuwe vriendin, Dolly, in huis gehaald. Juist op het moment dat Dolly en Gerard er een weekendje er tussenuit willen, staat Annet voor de deur. Deze weet te vertellen dan tante Charlotte een paar dagen komt logeren. Nu vormt deze suikertante van Annet het grootste struikelblok voor de scheiding. Gerard als Annet zijn bang om het nieuws aan tante te vertellen. Tante heeft last van haar hart en het moet haar heel voorzichtig meegedeeld worden. Veel tijd voor overleg krijgen ze niet, want daar staat tante plotseling voor hun neus, en zit er niets anders op dan te doen alsof Gerard en Annet nog steeds gelukkig getrouwd zijn. De dienstknecht Leo kan het nu helemaal niet meer volgen.Tot overmaat van ramp komt de nieuwe vriend van Annet, Freek Huisman ,ook nog opdagen, die in de paniek aan tante wordt voorgesteld als meneer de Boer, de huisvriend. Helaas komt de echte de Boer enige tijd later zelf ook nog op de proppen, en dan  is de chaos niet meer te overzien.

 

Gerard de Jong, psychiater:

Annet, zijn vrouw:

Dolly, zijn assistente:      

 Freek Huisman,

            vriend van Annet:

Tante Charlotte:

Leo, de huisknecht:

De Boer, een huisvriend:

Martin Eisinga

Marry Woudenberg

Janet Hartlief

 

Bertus van Oosten

Francien Gerards

Gert Mons

Bert de Vries

Rolverdeling
wp1bfe3e13.png